It is 8:00! All the members set!

♪Baban ba ban ban ban

“Do your homework !”

♪Baban ba ban ban ban

“Brush your teeth !”

♪Baban ba ban ban ban

“Take a bath !”

♪Baban ba ban ban ban

“See you next week !”
 
 
英語にするとなんでもかっこよくなるよなぁ。
 

1件のコメント

コメントは停止中です。